1. آگهی های دیگر
 2. دوره شش ماهه زبان در سوئد (دروازه شنگن
 3. چاپ مقاله ISI ، پایان نامه ، طرح پژوهشی
 4. تحصیل رایگان + دوره زبان در اروپا
 5. بدون مدرک زبان و با بورسیه تحصیلات سوئد
 6. مشاوره پایان نامه حقوق و علوم انسانی
 7. ترجمه و چاپ تضمینی مقالات ISI آی اس آی
 8. vray & photoshop
 9. تدریس خصوصی
 10. دهکده مجازی مثبت اندیشان
 11. تجهیزات کارگاه مکانیک خودرو
۰.۹K سنجش و دانش

سنجش و دانش

آموزش

مشاهده وبسایت آگهی
 • مشخصات

 • آگهی دهندهa
 • تاریخ۱۸ آبان ۱۳۹۲
 • آدرسخیابان انقلاب - خیابان دانشگاه - بعد از روانمهر - ساختمان سنجش و دانش
 • تماس

 • تلفن ثابت0216126